ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿੰਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਟੈਨਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਿorialਟੋਰਿਅਲ#13 ਹੈ. ਇਹ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਨਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ.

ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 2021 ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਮਐਲ ਕੋਰਸ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡੂੰਘੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ || ਜਾਵਾ ਅਤੇ ਕੋਟਲਿਨ, ਟੈਨਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ.

ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਟਿorialਟੋਰਿਅਲ#13 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਪਾਇਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋਗੇ.#ਨਿੰਪੀ #ਮਸ਼ੀਨ-ਲਰਨਿੰਗ #ਪਾਈਥਨ #ਡਿਵੈਲਪਰ

www.youtube.com

ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿੰਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ

ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿੰਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਥਨ ਫੌਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ) ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: